Fakta om børns hørelse

Børn har et mere følsomt indre øre end voksne, og øregangen er endnu ikke fuldt udviklet hos børn og teenagere. Undersøgelser har vist, at der er stor sandsynlighed for, at det gør dem mere følsomme over for lyd og i større risiko for at få høreskader, hvis de udsættes for skadelige lydniveauer.

image

Små børns kranieknogler er også meget tynde, og støj kan via benledning overføres gennem kraniet til det indre øre, hvor der er risiko for, at det kan forårsage en høreskade. Derfor bør der altid tages særligt hensyn, når børn udsættes for støj, også selvom der anvendes høreværn. Børn bør kun udsættes for høj støj i minimal grad. Det anbefales, at børn højst bruger høreværn i 90 minutter i træk og sammenlagt højst 3 timer om dagen.

image
image

Høreværn må kun anvendes af børn over 5 år. I denne alder er knoglestrukturen i børnenes kranium stærk og solid nok til, at risikoen for deformering elimineres. Før denne alder bør børn aldrig udsættes for potentielt skadelige lydniveauer. Høreværnet skal sættes på barnet af en voksen. Den voksne skal sikre, at barnet anvender høreværnet korrekt i henhold til anvisningerne og advarslerne i brugsanvisningen.

image