Vedligeholdelse af høreværn

Valg af et høreværn i god kvalitet er en investering i dit helbred og dit arbejdsmiljø. Efter at have foretaget denne investering er det vigtigt at passe godt på udstyret. Ved hjælp af regelmæssig vedligeholdelse sikrer du, at høreværnet fungerer optimalt og altid er behageligt at bruge.

image

Daglig kontrol

Hellberg har alt det tilbehør og alle de reservedele, der kræves for at sikre, at høreværnet altid fungerer optimalt. Før du begynder på arbejdet og tager høreværnet på, skal du foretage et eftersyn af produktet.

  • Kassér straks produktet, hvis der er tegn på revner eller skader.
  • Ørekoppernes stand, særligt puderne, kan blive forringet som følge af brug, og de skal med jævne mellemrum kontrolleres for revner og lækage.
  • Sørg for, at høreværnet efterses regelmæssigt for at sikre, at det er i funktionsdygtig stand.
  • Produkterne kan blive påvirket negativt af visse kemikalier. Kontakt Hellberg for at få yderligere information om specifikke kemikalier eller rengøringsmidler.

Rengøring og opbevaring

Rengør altid høreværnet efter brug. Det gøres med en blød klud, mild sæbe og lunkent vand. Nedsænk ikke produktet i vand! Sørg for, at det rengøringsmiddel, der anvendes, ikke irriterer huden. Høreværnet skal opbevares under tørre og rene forhold, f.eks. i originalemballagen. Vend ørekopperne udad, hvis høreværnet er fugtigt, og tag skumforet af, så det kan tørre. Tag batterierne ud, hvis det er muligt.

Hygiejnesæt

Ørepuderne i Hellbergs høreværn har et praktisk "snap-in"-system. Det gør det muligt at udskifte puderne regelmæssigt, så produktet forbliver rent og hygiejnisk og altid fungerer optimalt. Hygiejnesæt, der fås til alle høreværn, består af et par bløde ørepuder, skumfor (lydabsorbere) og en pude til hovedbøjlen. Hygiejnesættet bør udskiftes mindst to gange om året. Sørg for at vælge det korrekte hygiejnesæt til dit høreværn.

Sådan monteres hygiejnesættet

  1. Fjern det gamle skumfor, og isæt det nye.
  2. Tag den gamle ørepude af.
  3. Centrer den nye ørepude over fordybningen.
  4. Tryk med en finger ørepudens yderkant ned, indtil den sidder fast hele vejen rundt.
  5. (Kun modeller med hovedbøjle) Tag den gamle pude til hovedbøjlen af, og monter den nye.