Aktiv lytning

Det perfekte høreværn er et høreværn, der aldrig tages af. Med funktionen til aktiv lytning er du altid i kontakt med dine omgivelser og samtidig beskyttet mod skadelig støj. Du kan høre advarselssignaler og kommunikere med andre omkring dig, mens du har høreværn på.

image

Hvad er aktiv lytning?

I vores bestræbelser på at beskytte din hørelse gjorde vi høreværnene lettere, mere behagelige og ekstremt effektive. Der var dog stadig én stor forhindring, der skulle overvindes: for meget beskyttelse! Før aktiv lytning stod valget mellem risiko for høreskade og risiko for personskade i støjende og farlige omgivelser. Vi var nødt til at sikre, at advarselsråb, alarmer, signaler og lyde i forbindelse med overhængende fare kunne høres, mens man havde høreværnet på. Og det er netop det, vores funktion til aktiv lytning gør: Den passer på dig ved at forstærke visse lyde, mens den blokerer skadelig støj over 82 dB.

Det indbyggede elektroniske beskyttelsessystem (EPS) forhindrer lyd på over 82 dB(A) i at nå ørerne gennem højttalerne.

EPS-funktion

Dette diagram viser, hvor effektivt EPS-systemet beskytter mod skadelig støj via funktionen til aktiv lytning. Funktionen er niveauafhængig. Det betyder, at afhængig af støjniveauet uden for høreværnet vil funktionen til aktiv lytning enten forstærke eller dæmpe og begrænse den lyd, der gengives via højttalerne. Diagrammet viser, hvordan aktiv lytning forstærker svage lyde, og hvordan EPS-systemet begrænser høje lydniveauer til maksimalt 82 dB(A) via elektronikken.

Sikkerhed i højsædet

Under arbejde i farlige områder med høj aktivitet skal du kunne høre advarselssignaler. Hvis du vælger et høreværn med funktionen til aktiv lytning, vil du kunne høre, hvad der sker omkring dig, mens du har høreværnet på. Denne funktion omfatter følsomme mikrofoner, filtre og en ikke-lineær forstærker.

Kommunikation

Funktionen til aktiv lytning hjælper dig også med at kommunikere. Takket være mikrofoner i hver ørekop og vores EPS-kredsløb (elektronisk beskyttelsessystem) forstærkes lav tale, mens skadelig støj over 82 dB blokeres. Det betyder, at risikoen for støjbetinget hørenedsættelse (NIHL) kan elimineres.

Brug af passive høreværn ved støjeksponering på 90 dBA, betyder, at talegenkendelse falder fra 70 % til 25 %. Ved brug af høreværn med aktiv lytning reduceres talegenkendelse slet ikke på samme decibelniveau.

Videnskabelige undersøgelser af taleforståelighed ved støj har vist, at passive høreværn reducerer talegenkendelse drastisk. Det skyldes, at vi automatisk justerer stemmeniveauet ved hjælp af hørelsen, hvis vi bruger passivt høreværn,. Hvis den lyttende bruger et høreværn, hvor denne lyd dæmpes meget, sænkes den talendes stemmeniveau til et niveau, der er svært for den lyttende at høre.

Den bedste løsning til sikring af tydelig kommunikation i støjende omgivelser er elektroniske høreværn, der har tilstrækkelig dæmpning og er udstyret med funktionen til aktiv lytning. Takket være denne funktion når talegenkendelse let op på over 90 %. Du kan tale med normal stemme og opnå en tydelig lyd. Hvis du har brug for at kommunikere ofte eller på større afstande, anbefales det at bruge høreværn med tovejskommunikation.

Følgerne af at tage høreværn af i støjende omgivelser

Følgerne af at tage høreværn af i støjende omgivelser

Risiciene ved at tage høreværnet af

Hvis du tager høreværnet af i blot ti minutter om dagen i støjende omgivelser, medfører det et drastisk fald i dæmpningseffekten. Det gælder især ved højere frekvenser, hvor dæmpningen er optimal. Hvis høreværnet tages kortvarigt af i støjende omgivelser, øges lydenergien til øret hurtigt. Eftersom høreværns maksimale dæmpning er koncentreret ved højere frekvenser, påvirkes støjdosen mest inden for dette område.

Læse mere om risiciene ved støj og brug af høreværn.